Oferta Fundacji

 

Szkolenia

Szkolenie na poziomie I stopnia certyfikacji

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, zaliczeniu pracy dyplomowej i wykonaniu przepisowej ilości zadań, fundacja ma prawo promować słuchacza do I stopnia międzynarodowej certyfikacji „Użytkownik TRIZ I stopnia”. Stopień przyznaje MATRIZ z siedzibą władz w Płn. Karolinie ( USA).

 

Szkolenie na poziomie II stopnia certyfikacji

Promocja z pomocą zagranicznego specjalisty w stopniu Master TRIZ

Szkolenie pedagogów nauczania początkowego (przedszkola i klasy 1-3)

· szkolenie dla nauczycieli z uprawnieniami do nauczania dzieci,

· szkolenie dla nauczycieli z uprawnieniami do nauczania innych nauczycieli.

 

Konsultacje i ekspertyzy

Na zamówienie przedsiębiorstw Fundacja oferuje wykonywanie konsultacji i ekspertyz. Realizacja polega na współpracy specjalisty TRIZ ze specjalistą branżowym (z przedsiębiorstwa które zamawia konsultację). Merytoryczny zakres konsultacji obejmuje zagadnienia ogólnotechniczne, tzn. konstrukcje, technologie, procesy.

 

Wydawnictwa TRIZ

Fundacja posiada w ofercie wydaną w języku polskim literaturę z zakresu TRIZ:

· TRIZ dla ciekawych – podręcznik TRIZ na poziomie I stopnia certyfikacji,

· Zbiór zadań TRIZ na I i II stopień certyfikacji.