Fundacja TRIZ Polska

 

Fundacja TRIZ Polska

 

Polska Fundacja TRIZ powstała w 2015 z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii i grupy niezależnych specjalistów.

Za swoją misję przyjęła implementację metodologii TRIZ w Polsce.

 

Do celów Fundacji należą:

 • propagowanie metodologii TRIZ w Polsce
 • rozwój TRIZ jako środka promocji kreatywności
 • podtrzymywanie pamięci o twórcy TRIZ – Henryku Altszullerze
 • rozwój metod doskonalenia kreatywnych cech osobowości w oparciu o teorię Henryka Altszullera
 • rozwój metodologii podnoszenia kreatywności w oparciu o zasady TRIZ
 • promocja i propagowanie innowacyjności w Polsce
 • organizowanie szkoleń TRIZ
 • tłumaczenie i publikacja literatury TRIZ
 • szkolenie specjalistów TRIZ
 • certyfikacja specjalistów TRIZ
 • stworzenie centrum szkoleniowego TRIZ
 • stworzenie platformy edukacyjnej TRIZ

 

W kwietniu 2015 roku powołana została Rada Programowa Fundacji, w składzie:

 1. Jan Boratyński
 2. Anna Boratyńska-Sala
 3. Krzysztof Józwa
 4. Mateusz Józwa
 5. Piotr Karendał
 6. Tomasz Knefel
 7. Anna Kralka-Jachowicz
 8. Zbigniew Lis
 9. Wioletta Molęda
 10. Przemysław Przytuła
 11. Irena Stańczak
 12. Łukasz Syska
 13. Sergey Yatsunenko
 14. Svetlana Yatsunenko
 15. Zakhar Vintman